Par mums


Uz 2016 gada beigām SIA „ Karjers. EU ” īpašumā ir 5 smilts un smilts grants maisījuma atradnes, kā arī viena dolomīta atradne. Mums piederošās atradnes ir izpētītas un apliecinātas.

SIA „ Karjers. EU ”piederošie karjeri atrodas Latgalē, tuvu pie starptautiskajām trasēm A12 un A13, šīs trases nākotnē būs nepieciešams palielināt un modernizēt.
Karjeru atrašanās vieta ir svarīgs nosacījums celtniecības darbiem, jo transporta izdevumi ir nozīmīga tāmju daļa.

Tādēļ SIA „ Karjers. EU ” saredzot perspektīvu celtniecībā, ceļu būvniecībā, iegādājās karjerus ne tālāk kā 15 – 20 km no iespējamām celtniecības vietām.

Bez šaubām, ceļu būvniecība, un remonts Latvijā, kā ES tranzīta valstī ir aktuāla un perspektīva darbība. Taču nozares attīstība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem , un finansēšanas iespējas un laiki ir atkarīgi no makroekonomiskās situācijas Latvijā un Eiropā.